BlåGrön Odling lanserar sitt nya odlingssystem för butiker.

Butiksodlade grönsaker

Småskaliga, modulbaserade odlingslösningar för butiker, restauranger och offentlig miljö

Hållbar odling

Butiksodlade grönsaker från oss är både ekologiskt och ekonomiskt hållbart.