ICA Supermarket Odenhallen. Först i Östersund att odla i butik.

Butiksodlade grönsaker

Småskaliga, modulbaserade odlingslösningar för butiker, restauranger och offentlig miljö

Hållbar odling

Butiksodlade grönsaker från oss är både ekologiskt och ekonomiskt hållbart.