Hållbar butiksodling som sparar på miljön och ger högre lönsamhet.

Tack vara bland annat minskade transporter och mindre vattenanvändning  hjälper BlueGreen farming er att samtidigt skapa högre lönsamhet och spara på miljön.

Hur går det till

Förodling butiksodling

Lönsam miljöinvestering

  • Minskad energiåtgång

  • Litet ekologiskt fotavtryck

  • Minst 90% mindre vattenåtgång jämfört med traditionell odling

  • Minskade transporter

Naturlig odling mitt i er butik

Närodlade grönsaker med mer smak och mindre miljöpåverkan ger er butik en möjlighet att koppla ihop odling och natur med den färdiga produkten.
I våra urbana miljöer behöver vi skapa förståelse för hur naturlig produktion av växter går till och med ett odlingsskåp mitt i er butik kan era kunder följa hur plantorna växer.