Förändring genom odling

Vi drivs av visionen om en hållbar värld. När tillgången på vatten och odlingsbar mark minskar på grund av klimatförändringar är utvecklingen av effektiva och miljömässigt hållbara odlingsmetoder som hydroponi en viktig del av lösningen.

Olof Frensborg är företagets huvudägare men BlåGrön Odling AB hade aldrig startats om inte Olof hade träffat Nawras Alashour som kom med den stora flyktingvågen från Syrien. En av de första gångerna de träffades var i en cell i det nedlagda fängelset i Härnösand som hade omvandlats till en flyktingförläggning.

Olof undervisade flyktingar i svenska och snart växte vänskapen och de började fundera på hur de skulle kunna hjälpa nyanlända flyktingar att nå arbetsmarknaden. Tillsammans med ytterligare en person startades en ekonomisk förening. Föreningen beviljades ett projektbidrag från Leader-Högakusten för att utveckla små och medelstora system för akvaponiska och hydroponiska odling.

Nawras fick jobb i projektet och under ett par intensiva år kunde de testa och utveckla odlingsmodeller såväl med fiskar i systemet (akvaponi) som utan fiskar med näringsberikat vatten (hydroponi).

Under tiden fick de kontakt med en ICA-handlare som snabbt fick förtroende för deras kunskaper och förmåga. Denne ICA-handlares beställning av ett system för odling i butik möjliggjorde bildandet av BlåGrön Odling AB och utvecklingen av det nya systemet, som nu finns levererat till butiken. Den ekonomiska föreningen lever vidare som ett socialt företag.

Till skillnad från andra större odlingar som planeras utanför butiker eller i särskilda odlingsrum inomhus, är detta ett kompakt odlingssystem på 4,2 m2 med en årlig produktion av 2 000 växter per m2 . Om några månader är en ny version av odlingssystemet klar att levereras till butik. Ett system med väsentligt bättre produktion av kryddväxter och smidigare hantering för butikspersonalen.

Vi drivs av visionen om en hållbar värld. När tillgången på vatten och odlingsbar mark minskar på grund av klimatförändringar är utvecklingen av effektiva och miljömässigt hållbara odlingsmetoder som hydroponi en viktig del av lösningen.

Odling direkt i butik ger ett mindre svinn. Grönsaker behöver inte transporteras på våra vägar och vi får större skördar på en mindre yta fritt från skadeinsekter och bekämpningsmedel.

Genom att exponera odlingarna i butiken ger vi kunderna en intressant och spännande upplevelse. Det handlar inte bara om att erbjuda kryddväxter och sallad med hög kvalitet. Att följa utvecklingen från frö till skörd blir ett pedagogiskt exempel på vad vår produktion av livsmedel betyder för ett hållbart samhälle. Allt fler konsumenter vill veta, var och hur den mat de äter har odlats. Berättelsen om vad som hänt det lilla fröet på vägen till färdig grönsak är en viktig del av smakupplevelsen.

Olof Frensborg och Nawras Alashour är företagets huvudägare och grundare. En av de första gångerna de träffades var i en cell i det nedlagda fängelset i Härnösand. Under den stora flyktingvågen från Mellanöstern blev det gamla fängelset en flyktingförläggning.

Olof undervisade flyktingar i svenska och snart växte vänskapen och de började fundera på hur de skulle kunna hjälpa nyanlända flyktingar att nå arbetsmarknaden. Tillsammans med andra vänner startades en ekonomisk förening med mål att utveckla system för akvaponiska och hydroponiska odling.

Nawras fick jobb i projektet och under ett par intensiva år kunde de testa och utveckla odlingsmodeller såväl med fiskar i systemet (akvaponi) som utan fiskar med näringsberikad vatten.

Under tiden fick de kontakt med en ICA-handlare som snabbt fick förtroende för deras kunskaper och förmåga. Denne ICA-handlares beställning av ett system för odling i butik möjliggjorde bildandet av BlåGrön Odling AB och utvecklingen av det nya systemet, som nu finns levererat till butiken. Den ekonomiska föreningen lever vidare som ett socialt företag.

Till skillnad från andra större odlingar som planeras utanför butiker eller i särskilda odlingsrum inomhus, är detta ett kompakt odlingssystem på 4,2 m2 med en årlig produktion av 2 000 växter per m2 . Det innebär fler än 8 000 basilikaplantor per år i butiken. Enkel skötsel med automatisk styrning av vatten- och näringskvalitet.

Vi drivs av visionen om en hållbar värld. När tillgången på vatten och odlingsbar mark minskar på grund av klimatförändringar är utvecklingen av effektiva och miljömässigt hållbara odlingsmetoder som hydroponi en viktig del av lösningen.

Odling direkt i butik ger ett mindre svinn. Grönsaker behöver inte transporteras på våra vägar och vi får större skördar på en mindre yta fritt från skadeinsekter och bekämpningsmedel.

Genom att exponera odlingarna i butiken ger vi kunderna en intressant och spännande upplevelse. Det handlar inte bara om att erbjuda kryddväxter och sallad med hög kvalitet. Att följa utvecklingen från frö till skörd blir ett pedagogiskt exempel på vad vår produktion av livsmedel betyder för ett hållbart samhälle. Allt fler konsumenter vill veta, var och hur den mat de äter har odlats. Berättelsen om vad som hänt det lilla fröet på vägen till färdig grönsak är en viktig del av smakupplevelsen.